Letní akce 2024

Již několik let pořádáme letní soustředění/tábory a letošní rok nebude výjimkou. V tomto roce si pro Vás taneční skupina Aktiv připravila dvě letní příměstské soustředění ve dvou termínech. Přihlašovací formulář naleznete na konci této stránky. Přihlášku je nutné odevzdat do 30. 6. 2024 (čím dříve, tím lépe).

Letní soustředění - 1. týden - ročníky 2019 a starší (MINI + DĚTI)
 • Kdo: Děti narozené v roce 2019 a starší (věková kategorie MINI + DĚTI). Vhodné pro členy i nečleny TS Aktiv. Děti budou na trénincích i v dalších částech programu rozděleny na mladší a starší.
 • Termín: 12. – 16. 8. 2024. Každý den v čase 8:00 – 17:00. Možnost docházet na 7:00.
 • Zázemí: prostory jsou zajištěny na 11. ZŠ, ulice Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek (budeme mít k dispozici 2 tělocvičny s veškerým vybavením, šatny, sprchy, WC, venkovní hřiště).
 • Stravování: dětem jsou denně zajištěny 2 svačiny, celodenní pitný režim, obědové menu (polévka +  hlavní jídlo).
 • Cena: 3000,- Kč (zahrnuje: stravu + pitný režim, materiál, odměny, ceny, pedagogický dohled, lektorské hodiny). Další informace ohledně platby Vám budou zaslány na e-mail po uzavření přihlášování na tábor.
 • Program: Příměststké letní soustředění pro děti na téma: Výlet do duhové země jednorožců. Děti budou každý den plnit různé výzvy, které si pro ně připravíme a prolínat se bude rovněž celotýdenní soutěž. Součástí programu jsou herní činnosti na dané téma, výlety (bazén, celodenní výlet) a taneční lekce. Děti budou za své výkony odměňovány cenami a diplomy.

 

Hlavním cílem příměstského letního soustředění je dopřát dětem čas, který budou trávit společně, zažít mnoho nových zážitků, naučit se něčemu novému a především si užívat krásné letní dny ve venkovním prostředí. V rámci letního soustředění budeme rozvíjet taneční úroveň tréninkovými jednotkami zaměřené na všechny potřebné oblasti (technika, vazby, posilování, gymnastika, stabilita, balet, contemporary a další). Celý týden bude velmi pestrý. A protože je příměstské soustředění určeno také mladším tanečníkům, budou tréninky prolínany relaxací – např. návštěva bazénu, celodenné výlet či herní činnosti, které napomáhají regeneraci a následnému soustředění při dalších trénincích. Pro nejmenší dětičky budou převažovat herní činnosti.

Letní soustředění - 2. týden - ročníky 2012 a starší (JUNI + HLAVÁCI)
 • Kdo: Děti narozené v roce 2012 a starší (věková kategorie JUNI + HLAVÁCI). Děti budou na trénincích i v dalších částech programu rozděleny mladší a starší.
 • Termín: 19. – 23. 8. 2024. Každý den v čase 8:00 – 18:00. Možnost docházet na 7:00.
 • Zázemí: Tábor se bude konat na Gymnázium Cihelní 410, Frýdek-Místek. Budeme mít k dispozici 2 tělocvičny s veškerým vybavením (šatny, sprchy, WC, venkovní hřiště, třídy).
 • Stravování: Dětem jsou denně zajištěny 2 svačiny, celodenní pitný režim, obědové menu (polévka + hlavní jídlo).
 • Cena: 3300,- Kč (zahrnuje: stravu + pitný režim, materiál, odměny, ceny, pedagogický dohled, lektorské hodiny). Další informace ohledně platby Vám budou zaslány na e-mail po uzavření přihlášování na tábor.

 

Našim hlavním cílem tanečního soustředění je rozvíjet taneční úroveň tréninkovými jednotkami zaměřené na všechny potřebné oblasti (technika, vazby, posilování, gymnastika, stabilita, balet, contemporary a další). Celý týden bude velmi pestrý, a to především z důvodu návštěv externích lektorů z různých koutů České republiky, kteří patří ke špičkám v tomto oboru. Lektoři se budou věnovat dětem téměř celý den. A protože je příměstské soustředění určeno také mladším tanečníkům, budou tréninky prolínany relaxací – např. návštěva bazénu či herní činnosti, které napomáhají regeneraci a následnému soustředění při dalších trénincích.

Formulář pro přihlášení na letní soustředění

Odesláním formuláře přihlašuji své dítě na výše uvedený letní tábor. Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v přihlášce pro potřeby oddílu TS AKTIV. Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte pro potřeby TS AKTIV.