Letní akce 2023

Již několik let pořádáme letní soustředění a tábory a letošní rok nebude výjimkou. V tomto roce si pro Vás taneční skupina Aktiv připravila dvě letní příměstské soustředění ve dvou termínech. Přihlašovací formulář naleznete na konci této stránky. Přihlášku je nutné odevzdat do 31. 5. 2022 (čím dříve, tím lépe).

Letní soustředění - 1. týden - ročníky 2015, 2014, 2013, 2012 a starší
 • Kdo: Děti budou na tréncích i v dalších částech programu rozděleny na DĚTI (ročníky narození 2015, 2014, 2013, 2012) a JUNIOŘI, HLAVÁCI (ročníky narození 2011 a starší).
 • Termín: 14. – 18. 8. 2023. Každý den v čase 8:00 – 18:00. Možnost docházet na 7:00.
 • Zázemí: Tábor se bude konat na 11. základní škole Jiřího z Poděbrad 3109 Frýdek – Místek. Budeme mít k dispozici 2 tělocvičny s veškerým vybavením, šatny, sprchy, WC, venkovní hřiště, třídy.
 • Stravování: Dětem jsou denně zajištěny 2 svačiny, celodenní pitný režim, obědové menu (polévka + hlavní jídlo).
 • Cena: 2500,- Kč je za celých 5 dní (zahrnuje: stravu + pitný režim, materiál, odměny, ceny, pedagogický dohled, lektorské hodiny). Cena platí pro všechny dny. Další informace ohledně platby Vám budou zaslány na e-mail po přihlášení dítěte na tábor.

 

Našim hlavním cílem tanečního soustředění je rozvíjet taneční úroveň tréninkovými jednotkami zaměřené na všechny potřebné oblasti (technika, vazby, posilování, gymnastika, stabilita, balet, contemporary a další). Celý týden bude velmi pestrý, a to především z důvodu návštěv externích lektorů z různých koutů České republiky, kteří patří ke špičkám v tomto oboru. Lektoři se budou věnovat dětem téměř celý den. A protože je příměstské soustředění určeno také mladším tanečníkům, budou tréninky prolínany relaxací – např. návštěva bazénu či herní činnosti, které napomáhají relaxaci a následnému soustředění při dalších trénincích.

Letní soustředění - 2. týden - ročníky 2018, 2017, 2016, 2015 a starší
 • Kdo: Děti budou na tréncích i v dalších částech programu rozděleny na MINI (ročníky narození 2016, 2017, 2018, 2019 – po dohodě s trenérem) a DĚTI + JUNIOŘI (ročníky narození 2015 a starší)
 • Termín: 21. – 25. 8. 2023. Každý den v čase 8:00 – 17:00. Možnost docházet na 7:00.
 • Zázemí: prostory jsou zajištěny na 8. základní škole Československé armády 570 Frýdek-Místek (budeme mít k dispozici 2 tělocvičny s veškerým vybavením, šatny, sprchy, WC, venkovní hřiště).
 • Stravování: dětem jsou denně zajištěny 2 svačiny, celodenní pitný režim, obědové menu (polévka +  hlavní jídlo).
 • Cena: 2500,- Kč je za celých 5 dní (zahrnuje: stravu + pitný režim, materiál, odměny, ceny, pedagogický dohled, lektorské hodiny). Cena platí pro všechny dny.
 • Program: Příměststké letní soustředění pro nejmenší tanečníky (ročníky narození 2016, 2017, 2018, 2019 – po dohodě s trenérem) na téma: Disney pohádky. Pro ostatní děti bude soustředění na téma: Challenge. Děti budou každý den plnit různé výzvy, které si pro ně připravíme. Vše bude uděláno soutěživou formou. Bude rozdělen pro kategorii mini a kategorii děti + junioři. Součástí programu jsou herní činnosti na dané téma, výlety (bazén, jednodenní celodenní výlet) a taneční lekce. Program budeme tvořit velmi pestrý. Pro mladší děti budou připraveny herní turnaje a kreativní činnosti. Děti budou za své výkony odměňovány cenami a diplomy.

 

Hlavním cílem příměstského letního soustředění je dopřát dětem čas, který budou trávit společně, zažít mnoho nových zážitků, naučit se něčemu novému a především si užívat krásné letní dny ve venkovním prostředí. V rámci letního soustředění budeme rozvíjet taneční úroveň tréninkovými jednotkami zaměřené na všechny potřebné oblasti (technika, vazby, posilování, gymnastika, stabilita, balet, contemporary a další). Celý týden bude velmi pestrý. A protože je příměstské soustředění určeno také mladším tanečníkům, budou tréninky prolínany relaxací – např. návštěva bazénu, celodenné výlet či herní činnosti, které napomáhají relaxaci a následnému soustředění při dalších trénincích. Pro nejmenší dětičky budou převažovat herní činnosti.

Formulář pro přihlášení na letní soustředění

Odesláním formuláře přihlašuji své dítě na výše uvedený letní tábor. Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v přihlášce pro potřeby oddílu TS AKTIV. Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte pro potřeby TS AKTIV.